Simultani prijevod

Simultani prevoditelj istovremeno prevodi govornikove riječi. U simultanome prevođenju tumač direktno sudjeluje na konferenciji i zato je bitno da je prevoditelj specijaliziran za neko područje, kao što su naši tumači. Simultani prevoditelji angažiraju se na različitim konferencijama ili sastancima na kojima sudjeluju internacionalni sudionici. Za vrijeme prevođenja tumač sjedi u kabini za simultano prevođenje koja je spojena s konferencijskom dvoranom, preko slušalica čuje govor izlagača, a na mikrofon govori prevedeni tekst, npr. sluša njemački, a prevodi na hrvatski.

Simultanome tumaču  potrebna je visoka razina koncentracije za simultano prevođenje. Zato su uvijek potrebna dva prevoditelja za simultano prevođenje. Prednost imaju simultani prevoditelji koji se poznaju ili još bolje koji su uhodan tim. U pravilu, za vrijeme simultanoga prevođenja tumači se mijenjaju svakih pola sata. Simultani prijevod najteža je vrsta prevođenja, a kako bi se prevoditelji što bolje mogli koncentrirati, potrebno je osigurati im optimalne radne uvjete. Kabina za simultano prevođenje može biti uska i slabo prozračena, mikrofon govornika može biti loše usklađen sa slušalicama prevoditelja, različiti naglasci govornika također otežavaju simultano prevođenje jer jako odstupaju od izvornoga jezika. U simultanom prevođenju vizualni uvjeti igraju također bitnu ulogu, svaki simultani prevoditelj potvrdit će da je lakše prevoditi ako postoji direktan vizualni kontakt s govornikom.

13 + 6 =

Ponovno otvaranje ureda

 

Uslijed popuštanja sigurnosnih mjera i naš ured je ponovno otvoren za rad sa strankama!
Molimo Vas da se pri dolasku pridržavate općih higijenskih smjernica. U uredu može biti samo jedna stranka u isto vrijeme, stoga Vas molimo, ako vidite da je gužva, da pričekate ispred ureda na svoj red. I dalje nam možete slati svoje dokumente putem naših online komunikacijskih kanala:

– WhatsApp: +385 99 526 1800
– E-mail: [email protected]

Radujemo se Vašem dolasku!