Šaptano prevođenje

Šaptano tumačenje (chuchotage) ili šaptano prevođenje vrsta je simultanoga prevođenja. Šaptano prevođenje odvija se bez upotrebe bilo kakve tehničke podrške tj. konferencijske tehnike. Tumač se nalazi direktno pokraj slušatelja i šapće mu u uho. Maksimalno mogu biti dvije osobe kojima tumač šapće. Šaptano prevođenje bez uporabe tehničkih pomagala koristi se i na velikim višejezičnim konferencijama gdje je npr. samo jedan slušatelj iz jedne zemlje ili npr. na sastancima gdje je nadređeni stranac i želi pratiti razgovor. Šaptano tumačenje uz pomoć tehnike koristi se u situacijama ako je okolina bučna npr. razgledavanje proizvodnoga pogona. Šaptano prevođenje može biti iritantno za druge slušatelje na konferenciji jer se tumač ne nalazi u izoliranoj kabini. Šaptano tumačenje jako je naporno za glas i ne bi trebalo dugo trajati.

2 + 5 =