SUDSKI TUMAČ

SUDSKI PREVODITELJ OVLAŠTENI PREVODITELJ

Agencija za prevođenje Virtualni asistent raspolaže širokom mrežom prevoditelja i sudskih tumača koji su se specijalizirali za usmeno prevođenje. Ako se osniva poduzeće, sklapaju brakovi, sklapaju ili izmjenjuju ugovori koji se ovjeravaju kod javnoga bilježnika, a jedan od sudionika je stranac ili ako osobe u sudskim postupcima ne govore hrvatskim jezikom, onda u postupku mora biti nazočan sudski tumač. Sudski tumač za vrijeme se prevođenja često susreće s osjetljivim i detaljnim informacijama koje se moraju držati u tajnosti. Sudski tumač obvezuje se čuvati poslovne tajne. Sve dokumente koje predate sudskom tumaču, isti je obvezan čuvati povjerljivo.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: [email protected]