fbpx

Preduvjeti za imenovanje sudskim tumačem

Ne može baš svatko tko vlada stranim jezikom raditi kao sudski tumač / ovlašteni prevoditelj. Prevoditelj koji želi raditi kao sudski tumač mora proći posebnu obuku i sud ga mora imenovati stalnim sudskim tumačem. Sudski tumač ovjerava svoj prijevod, i taj je prijevod od toga trenutka službeni prijevod i priznat je u svim institucijama u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama. Za imenovanje stalnim sudskim tumačem potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta. Kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo, visoku stručnu spremu i dokaz o poznavanju stranoga jezika za koji želi biti imenovan. Sudski tumač / sudski prevoditelj ne mora studirati jezik, pa zato ima sudskih tumača koji su pravnici, ekonomisti, inženjeri itd. Kako bi osoba koja nije studirala jezik mogla biti imenovana sudskim tumačem, mora posjedovati potvrdu o C2 stupnju poznavanja stranoga jezika. Potvrda o poznavanju jezika može se dobiti u školama stranih jezika koje nude ispite prema Europskome jezičnom okviru.

Tko daje licencu sudskom tumaču

Sudske tumače imenuju županijski sudovi prema mjestu prebivališta. Sudovi i državne institucije najčešće i traže prijevode sudskoga tumača. Tu se najčešće radi o sudskim spisima, zapisnicima sa sudskih rasprava, izjavama svjedoka stranaca, potvrdama, ispisima iz matičnih knjiga, javnobilježničkim ispravama te drugim dokumentima najčešće pravne tematike koji se trebaju priznati pred hrvatskim sudovima i institucijama. Sudski tumači kao u pravilu i svi prevoditelji, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Sve dokumente koje predate sudskom tumaču, isti je obvezan čuvati povjerljivo.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: 01 2059 447
E: [email protected]

Pin It on Pinterest