fbpx

TKO JE SUDSKI TUMAČ?

Sudski tumač je ovlašteni prevoditelj koji svojim pečatom i potpisom jamči istovjetnost prevedenog i orginalnog teksta.

Sudski tumač:

  • završio je odgovarajuću obuku kako bi mogao prevoditi i ovjeravati dokumente u skladu s pravilma nadležnih institucija Republike Hrvatske.
  • poznaje jezik koji prevodi na razini C2, ali i pravno nazivlje te ustrojstvo sudbene i državne vlasti.
  • imenovan je Stalnim sudskim tumačem od strane Županijskog suda na razdoblje od 4 godine

Iako se ovjereni i neovjereni prijevod u kvaliteti ne razlikuju, ovjereni prijevod ima propisnu formu koju je potrebno poštivati. Svaki sudski tumač dužan je voditi Dnevnik prijevoda i ovjera, što je svojevrsna garancija da je sve napravljeno u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

ŠTO JE OVJERENI PRIJEVOD?

Ovjereni prijevod je prijevod koji je izradio i ovjerio sudski tumač.

Ovjereni prijevod nastaje u dvije faze:

  1. prijevod izvornog dokumenta prema pravilima struke
  2. ovjera sudskog tumača koja garantira da je prevedeni tekst jednak izvornome

Ovjera prijevoda potrebna je u sljedećim slučajevima:

  • za dokumente koji se koriste na sudu
  • za dokumente državnih tijela
  • za institucije koje traže garanciju da prijevod odgovara orginalu

Ovjereni prijevod na sebi ima pečat sudskog tumača (okruglog oblika i plave boje), uvezan je jamstvenikom i jedino u takvom obliku pravno je valjan.

Trebate sudskog tumača?

Potreban Vam je sudski tumač za ovjereni prijevod ili za usmeni prijevod kako biste brzo i jednostavno riješili problem s papirologijom.

Iskustvo, stalni klijenti i godine rada govore umjesto nas – naš tim čine stručni prevoditelji i tumači, strogo poštujemo želje klijenata. Uvjerite se i sami, kontaktirajte nas telefonom, mailom ili jednostavno putem našeg online obrasca. 

 

Nazočnost sudskog tumača

Za mnoge prilike i događaje (posebno u poslovnome svijetu) zahtjeva se nazočnost ovlaštenog tumača. U našem timu su sudski prevoditelji odnosno sudski tumači za sljedeće jezike:

SUDSKI TUMAČ ZA TALIJANSKI

SUDSKI TUMAČ ZA FRANCUSKI

SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANJOLSKI

SUDSKI TUMAČ ZA MAKEDONSKI

SUDSKI TUMAČ ZA SRPSKI

SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENSKI

SUDSKI TUMAČ ZA POLJSKI

SUDSKI TUMAČ ZA NIZOZEMSKI

SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI

SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI

SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI

SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI

Sudski tumač posebno je kvalificiran zbog strogih postupaka odabira, a zbog zakonskih propisa posebno je pouzdan i povjerljiv. Sudski prevoditelj ili tumač na usmenom prevođenju primjenjuje konsekutivno, simultano i šaptano tumačenje. Koji će se oblik prevođenja koristiti, ovisi o samoj situaciji. Naši tumači pobrinut će se za kvalitetnu komunikaciju među sudionicima.

Prikazujemo 31–33 od 33 rezultata

Najčešći dokumenti koje sudski tumač prevodi

h

OSOBNI DOKUMENTI

diploma, prijepis ocjena, školska svjedodžba, rodni list, smrtni list,
radna knjižica, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, uvjerenje o prebivalištu, vozačka dozvola, uvjerenje o nekažnjavanju, punomoć, usklađenje mirovine, rješenje o mirovini

h

PRAVO

ugovori, odluka o osnivanju društava, statuti, potvrda o rezidentnosti, opći uvjeti poslovanja, izjava o sukladnosti, apostille, atest ili uvjerenje, sudska rješenja i presude, tužbe, podnesci, arbitražna rješenja, rješenje o nasljeđivanju, izvješće o ispitivanju, javnobilježnička ovjera, propisi i zakoni, certifikati
h

MEDICINA

liječnička izvješća, liječnički nalaz, medicinske isprave, oprema za rehabilitaciju, preporuke, liječnička potvrda, povijest bolesti, medicinski nalaz, otpusno pisma, medicinska dijagnoze, rezultati istraživanja, stomatološka opreme, medicinska pomagala
h

TEHNIKA

priručnici, specifikacije, laboratorijsko ispitivanje uzoraka, tehnička dokumentacija, upute za rad, upute za uporabu, jamstveni list, upute za servisiranje, građevinske situacije, specifikacija proizvoda, sigurnosno tehnički list, elaborat, troškovnik
h

EKONOMIJA

poslovna korespondencija, izvješća, dokumenti za školovanje, razvoj kadrova, stručno usavršavanje, analize, studije, godišnji financijski izvještaj, izjava o osnivanju, društveni ugovor, izvadak iz sudskog registra, zapisnik sa sjednica skupštine društva, tromjesečni statistički izvještaj, dokumentacija za tender, bilanca, račun dobiti i gubitka
h

REKLAME I MEDIJI

internet, radio, tv, prezentacije poduzeća, imidž brošure, reklame, izjave za medije, novinski članci, recenzije
h

MARKETING

marketinške studije, marketinške podloge, letci, upitnici

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: 01 2059 447
E: [email protected]

Pin It on Pinterest