fbpx

SUDSKI TUMAČ

Stalni sudski tumač je ovlašteni prevoditelj koji izrađuje ovjerene prijevode (službeni prijevod). Radi po nalogu građana ovjerene prijevode i usmene prijevode, također stoji na raspolaganju sudovima i tijelima državne uprave i vlada odgovarajućim specifičnim znanjem. Ovlašteni sudski tumač radi i za fizičke osobe npr. usmeno prevođenje kod javnoga bilježnika ili matičara te ovjerene prijevode svakakvih dokumenata.
Tumača ili ovlaštenoga prevoditelja imenovao je Županijski sud i on je prošao odgovarajuću obuku kako bi mogao sudjelovati u odgovarajućim postupcima pred nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

OVJERENI PRIJEVOD

Sudski tumač ovjerava svoj prijevod i taj je prijevod od tog trenutka službeni prijevod te je priznat u svim institucijama u Republici Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama. Ovjereni prijevod ne treba se nositi kod javnog bilježnika na ovjeru. Ovjereni prijevod koji je izradio sudski tumač nema rok valjanosti tj. rok je neograničen.

NAZOČNOST SUDSKOG TUMAČA

Za mnoge prilike i događaje (posebno u poslovnome svijetu) zahtjeva se nazočnost stalnoga sudskog tumača. U našem timu su sudski prevoditelji odnosno sudski tumači za sljedeće jezike:

SUDSKI TUMAČ ZA NJEMAČKI

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI

SUDSKI TUMAČ ZA TALIJANSKI

SUDSKI TUMAČ ZA FRANCUSKI

SUDSKI TUMAČ ZA MAKEDONSKI

SUDSKI TUMAČ ZA SRPSKI

SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENSKI

SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANJOLSKI

SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI

SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI

SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI

SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI

SUDSKI TUMAČ ZA POLJSKI

SUDSKI TUMAČ ZA NIZOZEMSKI

Sudski tumač posebno je kvalificiran zbog strogih postupaka odabira, a zbog zakonskih propisa posebno je pouzdan i povjerljiv. Sudski prevoditelj ili tumač na usmenom prevođenju primjenjuje konsekutivno, simultano i šaptano tumačenje. Koji će se oblik prevođenja koristiti, ovisi o samoj situaciji. Naši tumači pobrinut će se za kvalitetnu komunikaciju među sudionicima.

Najčešći dokumenti koje sudski tumač prevod

h

OSOBNI DOKUMENTI

Diploma, Prijepis ocjena, Školska svjedodžba, Rodni list, Smrtni list,
Radna knjižica, Potvrda o slobodnom bračnom stanju, Vjenčani list, Uvjerenje o prebivalištu, Vozačka dozvola, Uvjerenje o nekažnjavanju, Punomoć,Usklađenje mirovine, Rješenje o mirovini

h

PRAVO

Ugovori, Odluka o osnivanju društava, Statuti, Potvrda o rezidentnosti, Opći uvjeti poslovanja, Izjava o sukladnosti, Apostille, Atest ili uvjerenje, Sudska rješenja i presude, Tužbe, Podnesci, Arbitražna rješenja, Rješenje o nasljeđivanju, Izvješće o ispitivanju, Javnobilježnička ovjera, Propisi i zakoni, Certifikati
h

MARKETING

Marketinške studije, Marketinške podloge, Letci, Upitnici
h

REKLAME I MEDIJI

Internet, Radio, TV, Prezentacije poduzeća, Imidž brošure, Reklame, Izjave za medije, Novinski članci, Recenzije
h

EKONOMIJA

Poslovna korespondencija, Izvješća, Dokumenti za školovanje, Razvoj kadrova, Stručno usavršavanje, Analize, Studije, Godišnji financijski izvještaj, Izjava o osnivanju, društveni ugovor, Izvadak iz sudskog registra,
Zapisnik sa sjednica Skupštine društva, Tromjesečni statistički izvještaj, Dokumentacija za tender, Bilanca, račun dobiti i gubitka
h

TEHNIKA

Priručnici, Specifikacije, Laboratorijsko ispitivanje uzoraka, Tehnička dokumentacija, Upute za rad, Upute za uporabu,
Jamstveni list, Upute za servisiranje,
Građevinske situacije, Specifikacija proizvoda,
Sigurnosno tehnički list, Elaborat, Troškovnik
h

MEDICINA

Liječnička izvješća, Liječnički nalaz, Medicinske isprave, Oprema za rehabilitaciju, Preporuke, Liječnička potvrda, Povijest bolesti, Medicinski nalaz, Otpusno pisma, Medicinska dijagnoze, Aprobacija, Rezultati istraživanja, Stomatološka opreme, Medicinska pomagala

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: info@virtualni-asistent.hr