fbpx

PRIJEVOD STROGO POVJERLJIVIH DOKUMENATA

Prijevod povjerljivih dokumenata

Suradnja između klijenta i društva VIRTUALNI ASISTENT d.o.o. je dio cjelokupne usluge prevođenja koja se treba temeljiti na važećim standardima, općim uvjetima poslovanja, profesionalnoj etici i dobroj poslovnoj praksi. Nerijetko je riječ o prijevodu povjerljivih dokumenata i naša je dužnost i obaveza podatke i svu pripadajuću dokumentaciju koja nam je stavljena na raspolaganje, a u svrhu prevođenja, držati u strogoj tajnosti. Obvezujemo se da ćemo čuvati kao poslovnu tajnu sve što smo saznali tijekom izvršenja poslova, odnosno poslova koje nam je povjerio klijent, te se obvezujemo da ćemo u pogledu tih poslova postupati s najvećom diskrecijom. Jamčimo da nećemo umnožavati ili dati na uvid bilo kojoj trećoj strani bilo kakvu dokumentaciju, programe, brošure, preslike, i slično kao i isto distribuirati.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: info@virtualni-asistent.hr