PRIJEVODI
Prijevod označava prijenos teksta (pisani ili izgovoreni) iz jednog jezika u drugi jezik odnosno s izvornog jezika na ciljni jezik. Prijevode izrađuju prevoditelji ili tumači. Razlika između prevođenja i tumačenja je sljedeća: u prevođenju je izvorni tekst u pismenom obliku dok kod tumačenja izvorni tekst se u pravilu prenosi usmeno.

Agencija za prevođenje

Agencija za prevođenje VIRTUALNI ASISTENT nudi pismene prijevode, usmene prijevode i ovjerene prijevode koji su također u pismenom obliku. Prevodimo na engleski, njemački, francuski, talijanski, slovenski, ruski, srpski, mađarski, španjolski, nizozemski, makedonski, poljski. Nudimo i druge jezike ali s nabrojanim jezicima imamo dobro iskustvo i za njih možemo jamčiti visoku kvalitetu, konkurentne cijene i brze rokove isporuke. Naše cijene su transparentne i kod nas nema skrivenih troškova.

Profesionalni prijevod

Svi naši prevoditelji se profesionalno bave prevođenjem te raspolažu višegodišnjim iskustvom u prevođenju, potrebnim školovanjem i usavršavanjem i pouzdani su. Ne radimo s prevoditeljima koji se samo preko vikenda bave prevođenjem. S nama rade samo provjereni i stručni prevoditelji koji su motivirani za obavljanje svojih zadataka.

ZAŠTO BISTE TREBALI S NAMA RADITI?

Neznanje i neprofesionalnost u prevođenju može napraviti veliku štetu. Zamislite da se upute za rukovanje strojem krivo prevedu i da se krivim rukovanjem pokvari stroj. Zato biste prevođenje trebali prepustiti profesionalnom timu. – Sve zadatke obavljamo u dogovorenom roku i u izvanrednoj kvaliteti – Fleksibilni smo i ravnamo se prema vašim zahtjevima – Imamo bogato iskustvo i nudimo konkurentne cijene – Svaki prijevod obrađujemo povjerljivo

Najčešći prijevodi

h

OSOBNI DOKUMENTI

Diploma, Prijepis ocjena, Školska svjedodžba, Rodni list, Smrtni list, Radna knjižica, Potvrda o slobodnom bračnom stanju, Vjenčani list, Uvjerenje o prebivalištu, Vozačka dozvola, Uvjerenje o nekažnjavanju, Punomoć, Usklađenje mirovine, Rješenje o mirovini

h

PRAVO

Ugovori, Odluka o osnivanju društava, Statuti, Potvrda o rezidentnosti, Opći uvjeti poslovanja, Izjava o sukladnosti, Apostille, Atest ili uvjerenje, Sudska rješenja i presude, Tužbe, Podnesci, Arbitražna rješenja, Rješenje o nasljeđivanju, Izvješće o ispitivanju, Javnobilježnička ovjera, Propisi i zakoni, Certifikati
h

REKLAME I MEDIJI

Internet, Radio, TV, Prezentacije poduzeća, Imidž brošure, Reklame, Izjave za medije, Novinski članci, Recenzije
h

EKONOMIJA

Poslovna korespondencija, Izvješća, Dokumenti za školovanje, Razvoj kadrova, Stručno usavršavanje, Analize, Studije, Godišnji financijski izvještaj, Izjava o osnivanju, društveni ugovor, Izvadak iz sudskog registra,
Zapisnik sa sjednica Skupštine društva, Tromjesečni statistički izvještaj, Dokumentacija za tender, Bilanca, račun dobiti i gubitka
h

TEHNIKA

Priručnici, Specifikacije, Laboratorijsko ispitivanje uzoraka, Tehnička dokumentacija, Upute za rad, Upute za uporabu,
Jamstveni list, Upute za servisiranje,
Građevinske situacije, Specifikacija proizvoda,
Sigurnosno tehnički list, Elaborat, Troškovnik
h

MEDICINA

Liječnička izvješća, Liječnički nalaz, Medicinske isprave, Oprema za rehabilitaciju, Preporuke, Liječnička potvrda, Povijest bolesti, Medicinski nalaz, Otpusno pisma, Medicinska dijagnoze, Aprobacija, Rezultati istraživanja, Stomatološka opreme, Medicinska pomagala
h

IT

Priručnici, lokalizacija aplikacija
h

FARMACEUTIKA

Recepti, Upute za uzimanje ljekova, Pravila za uzimanje ljekova
h

MARKETING

Marketinške studije, Marketinške podloge, Letci, Upitnici

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: [email protected]