CJENIK

Pisane prijevode obračunavamo u karticama teksta. Kartica teksta je mjerna jedinica za tekst. Jedna kartica sadrži 1.500 znakova s razmacima. Prijevod se također može obračunavati u riječima ili redcima. 

Usmeni prijevod (konsekutivni, simultani) obračunava se po satu. Minimalna je količina 1 sat. 

Na cijenu prijevoda utječe sljedeće i zato je najbolje poslati nam dokument na procjenu:

  • jezični smjer (izvorni jezik -> ciljni jezik)
  • vrsta teksta (opći tekst, stručni tekst)
  • rok isporuke
  • ovjera prijevoda sudskog tumača

Cijene prijevoda informativnoga su karaktera i izražene su bez PDV-a. Za fizičke i pravne osobe koje nisu u sustavu PDV-a možemo izdati račun bez PDV-a.

U slučaju zahtjevnijih i stručnih tekstova te kod dodatne grafičke obrade materijala, cijene se mijenjaju. 

Kako izračunati broj kartica?

Ako imate tekst u Wordu, na sljedeći način lako možete izračunati broj kartica i cijenu prijevoda.

Kliknite na naredbu „Brojanje riječi“ ili „BROJ RIJEČI“, otvori vam se mali prozor.
Uzmite broj pokraj „Znakova (s prazninama)“ i taj broj podijelite s 1.500.
Rezultat koji ste dobili predstavlja broj kartica.
Broj kartica pomnožite s cijenom kartice, npr. 120 kn za ovjereni prijevod i taj rezultat vam predstavlja cijenu izrade prijevoda. 

Cijene pristupačne svima!

Naše cijene ovise jedino o brzini dostave prijevoda i o količini teksta koji se prevodi, tj. ako se radi o žurnim prijevodima, cijene se uvećavaju za 10% -50% (žurna tarifa).

Ako imate veće količine teksta (više od 30 kartica), onda ćemo uračunati i odgovarajuće popuste na količinu teksta.

 Par primjera dokumenata i njihove cijene

U ovoj tablici možete vidjeti koliko otprilike stoji prijevod nekih dokumenata kako biste se mogli orijentirati. Tablica služi samo informativno, a za točnu cijenu slobodno nazovite ili pošaljite mail.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: [email protected]