CJENIK

Pismeni prijevodi obračunavaju se u karticama teksta. Kartica teksta ili samo kartica mjerna je jedinica za tekst. Jedna kartica sadrži 1.500 znakova s razmacima. Minimalna je količina za obračun 1 kartica.

Prijevod se također može obračunavati u riječima ili redcima. Jedna kartica ima otprilike 230 riječi odnosno 30 redaka.

Ovo je samo informativni izračun. Usmeni prijevod (konsekutivni, simultani) obračunava se po satu. Minimalna je količina 1 sat. Svaki započeti sat obračunava se kao puni sat.

NEOVJERENI PRIJEVOD
80 – 150 kn
Žurnni prijevod
na dodanu vrijednost:
+ 30% – 100%
OVJERENI
PRIJEVOD
80 – 190 kn
Žurnni prijevod
na dodanu vrijednost:
+ 50%-100%
USMENI
PRIJEVOD
200 – 400 kn
Žurnni prijevod
na dodanu vrijednost:
+ 50%-100%
LEKTURA DOKUMENATA
10 – 60 kn
Žurnni prijevod
na dodanu vrijednost:
+ 50%-100%
Cijene prijevoda informativnoga su karaktera i izražene su bez PDV-a.

U slučaju zahtjevnijih i stručnih tekstova te kod dodatne grafičke obrade materijala, cijene se mijenjaju.

Kako izračunati broj kartica?

Ako imate tekst u Wordu, na sljedeći način lako možete izračunati broj kartica i cijenu prijevoda.

Kliknite na naredbu „Brojanje riječi“ ili „BROJ RIJEČI“, otvori vam se mali prozor.
Uzmite broj pokraj „Znakova (s prazninama)“ i taj broj podijelite s 1.500.
Rezultat koji ste dobili predstavlja broj kartica.
Broj kartica pomnožite s cijenom kartice, npr. 120 kn za ovjereni prijevod i taj rezultat vam predstavlja cijenu izrade prijevoda.

Usporedite nas s ostalima!

Većina prevoditeljskih agencija na svojim web-stranicama ne objavljuje važeće cjenike pa time klijente primoravaju da nazovu i da ih u telefonskome razgovoru nagovore na skuplje prijevode. Naše cijene ovise jedino o brzini dostave prijevoda i o količini teksta koji se prevodi, tj. ako se radi o žurnim prijevodima, cijene se uvećavaju za 30% -100% (žurna tarifa), a ako imate veće količine teksta (više od 50 kartica), onda ćemo uračunati i odgovarajuće popuste na količinu teksta.

Par primjera dokumenata i njihove cijene

U ovoj tablici možete vidjeti koliko otprilike stoji prijevod nekih dokumenata kako biste se mogli orijentirati. Tablica služi samo informativno, a za točnu cijenu slobodno nazovite ili pošaljite mail.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: [email protected]