CJENIK

Pisane prijevode obračunavamo u karticama teksta. Kartica teksta je mjerna jedinica za tekst. Jedna kartica sadrži 1.500 znakova s razmacima.  

Usmeni prijevod (konsekutivni, simultani) obračunava se po satu. Minimalna je količina 1 sat. 

Na cijenu prijevoda utječe sljedeće i zato je najbolje poslati nam dokument na procjenu:

  • jezični smjer (izvorni jezik -> ciljni jezik)
  • vrsta teksta (opći tekst, stručni tekst)
  • rok isporuke
  • ovjera prijevoda sudskog tumača

Cijene prijevoda informativnoga su karaktera i izražene su bez PDV-a. Za fizičke i pravne osobe koje nisu u sustavu PDV-a možemo izdati račun bez PDV-a.

Kako izračunati broj kartica?

Ako imate tekst u Wordu, na sljedeći način lako možete izračunati broj kartica i cijenu prijevoda.

Kliknite na naredbu „Brojanje riječi“ ili „BROJ RIJEČI“, otvori vam se mali prozor.
Uzmite broj pokraj „Znakova (s prazninama)“ i taj broj podijelite s 1.500.
Rezultat koji ste dobili predstavlja broj kartica.
Broj kartica pomnožite s cijenom kartice, npr. 120 kn za ovjereni prijevod i taj rezultat vam predstavlja cijenu izrade prijevoda. 

Cijene pristupačne svima!

Naše cijene ovise jedino o brzini dostave prijevoda i o količini teksta koji se prevodi, tj. ako se radi o žurnim prijevodima, cijene se uvećavaju za 10% -50% (žurna tarifa).

Ako imate veće količine teksta (više od 30 kartica), onda ćemo uračunati i odgovarajuće popuste na količinu teksta.

Par primjera dokumenata i njihove cijene

U ovoj tablici možete vidjeti koliko otprilike stoji prijevod nekih dokumenata kako biste se mogli orijentirati. Tablica služi samo informativno, a za točnu cijenu slobodno nazovite ili pošaljite mail.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: 01 2059 447
E: [email protected]

MJERA OPREZA

 

U svrhu prevencije sve aktivnosti smo prebacili na naše digitalne kanale.

Prijevode radimo i dalje normalnim tempom samo što nam dokument ne možete predati u uredu, nego ga morate slikati i poslati mailom, WhatsApp ili Viber.

 

WhatsApp: 099 526 1800

Mail: [email protected]

 

Sve ostale informacije oko isporuke možete dobiti na 098 519 608.